Kisa Fonksyonè yo panse de pwogram asirans sante Leta mete pou yo a?

Nan kad yon odit (odit se yon mòd kontwol) k'ap ka ede Leta amelyore pwogram oto-asirans fonksyonè piblik yo, Inspection Générale des Finances (ki se yon biwo ki soti anndan Ministère de l'Economie et des Finances) ap fè yon sondaj bò kote tout fonksyonè yo. Si ou pa fonksyonè, ou pa bezwen patisipe nan sondaj sila.

Men sou lyen pou w klike pou w ka patisipe a :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex9mTUsV4UlbsEB9xh-fhkMzhcV0Q31zbjovZ9qG86PjWiVQ/viewform